درباره ما

آنچه باید از نور سرویس بدانید…

بدینوسیله مفتخریم به اطلاع برسانیم برای نخستیـن بار در ایران شرکت نـور سرویس اقـدام به گارانتـی واقعـی انــواع چراغ پرژکتورها و لامپ های متنوع ( بجز شکسته شدن و لــه شـدگی ) موجود در بازار ایران همراه با بیمه نامه معتبر نموده است. خبر خوب اینکه قیمـت کلیه چراغ های بازیابـی شـده تا 50% ارزش همان محصــول به قیمـت روز بازار خواهــد بود. بدیهــی است این خدمات و تخفیف برای صرفه جویی یک خانــه کوچـک تا یک کارخــانه عظیم تا چه میزان مقرون بصرفه و اقتصادی میباشد.

فهرست